Vitajte na stránke - Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky

Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vitajte na našich stránkach

Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky je občianskym združením fyzických a právnických osôb zaoberajúcich sa lesným a okrasným semenárstvom a škôlkarstvom.
Aktívne začalo svoju činnosť vykonávať v marci 2012. Momentálne má 23 členov, ktorí obhospodarujú cca 35% celkovej výmery lesných škôlok na Slovensku.

Združenie okrem iného :

  • Spolupracuje so štátnymi orgánmi, s domácimi a zahraničnými odbornými organizáciami a s verejnosťou.
  • Rozvíja kontakty s profesijnými spolkami a organizáciami pôsobiacimi v odbore v tuzemsku i v zahraničí a tiež s medzinárodnými organizáciami v odbore.
  • Pre svojich členov vytvára podmienky pre špecializovanú spoluprácu v rôznych odboroch lesného a okrasného semenárstva a škôlkarstva.
  • Zaujíma stanoviská, predkladá riešenia opatrení k odborným a hospodárskym témam, ktoré sa dotýkajú lesného a okrasného semenárstva a škôlkarstva a záujmov svojich členov.
  • Napomáha integrácii medzi producentmi reprodukčného materiálu lesných a okrasných drevín a obchodnými organizáciami a presadzuje zlepšovanie odbytových možností svojich členov.
  • Usiluje sa o sústavné zvyšovanie úrovne lesného a okrasného semenárstva a škôlkarstva a v  tejto súvislosti zaisťuje poradenskú službu, organizuje vzdelávaciu a osvetovú činnosť, zabezpečuje propagáciu odboru a šírenie informácií, vydávanie tlače a periodík pre potrebu svojich členov a verejnosti.
  • Presadzuje racionalizáciu zberu, pestovania, skladovania, obchodu, vývozu a dovozu osiva a sadbového materiálu lesných a okrasných drevín a využitia vedľajších výrobkov a služieb podľa zásad trhovej ekonomiky a v záujme svojich členov.
  • Zaoberá sa otázkami marketingu produkcie osiva, otázkami morfologickej a genetickej kvality semenáčikov a sadeníc lesných drevín, certifikáciou reprodukčného materiálu, cenovou politikou, poistením, dotačnou politikou a ďalšími profesijnými a hospodárskymi otázkami.


Aktuality:
Aktuálne dostupný Zborník príspevkov 2017 z Medzinárodného seminára konaného v dňoch 20.-21.6.2017. K dispozícií tu.
Aktualizované 11.7.2017

V dňoch 20.-21.6.2017 sa uskutoční v hoteli Sorea Máj v Liptovskom Jáne, Mezdinárodný seminár - Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova.
Aktualizované 15.5.2017

Aktuálne dostupný Zborník príspevkov 2016 z Medzinárodného seminára konaného v dňoch 22.-23.6.2016. K dispozícií tu.
Aktualizované 11.7.2016

V časti "Z činnosti" nájdete fotogalériu z Medzinárodného seminára konaného v dňoch 22.-23.6.2016.
Aktualizované 27.6.2016

Adresár kontaktov Združenia lesných škôlkarov. Viac informácií nájdete cez tento odkaz.
Aktualizované 3.6.2016

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky